Close

Kursiyer Sözleşmesi

1.     Öğrenci kuruma girdikten sonra eğitiminin başladığını bilir ve kurumdan ayrılasıya kadar olan süre içerisinde arkadaşlarına, öğretmenlerine ve kurum çalışanlarına karşı saygılı olmayı kabul eder. Kurumda akran zorbalığı kabul edilemez bir davranıştır.

2.    Öğrenci kurum içerisinde yaşadığı herhangi bir sorunu öğretmenine ve/veya idareye bildirmeyi kabul eder.

3.     Öğrenci kurum içindeki eşyalara, ekipmanlara ve sınıflara zarar verecek davranışlardan kaçınır. Öğrenci ve veli kurumun bulunduğu sokağı ve etrafını kirletmez, çevreye rahatsızlık verecek davranışlar sergilemez. Öğrenci kurum içerisinde tehlikeli ve huzur kaçıran davranışlardan kaçınır. Öğrencinin kendi hatası sonucu oluşacak olan zarardan kurum sorumlu tutulamaz. Öğrencinin ve/veya velinin kuruma verdiği maddi zarar öğrenciden/veliden temin edilir. 

4.    Öğrencinin kurum binasına gelip giderkenki güvenliği öğrenci ve veliye aittir. Öğrencinin kurum içerisindeki güvenliği için kurum gerekli şartları yerine getirir.

5.    Öğrencilerin, velilerin, kurum çalışanlarının ve kurum binasının güvenliği için kurum binasının etrafı ve bina içi ortak alanlar güvenlik kameralarıyla yedi gün yirmi dört saat izlenmekte ve görüntüler belirli bir süre için kayıt altına alınmaktadır.

6.     Öğrenci kuruma araç ile geliyor ve/veya ayrılıyorsa, araç sürücüsü kurumun belirlediği protokole uymayı kabul eder. Ayrıca kurum etrafında hız kurallarına uyar, korna çalmaz ve aracını sadece park için ayrılmış bölgelere park eder. Lütfen aracınızı okulun ya da komşu evlerin önüne park etmeyiniz.

7.    Kurum gerçekleştirdiği faaliyetleri fotoğraflama ve videoya çekme hakkına sahiptir. Kurum, aksi yazılı olarak talep edilmedikçe öğrencinin görselini internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ya da yazılı ve görsel yayın araçlarında paylaşabilir.

8.    Öğrencinin program saatinden önce kuruma varmış olması beklenmektedir. Lütfen geç kalmamaya özen gösteriniz.

9.    Programın verimliliği açısından düzenli katılım oldukça önemlidir. Bu sebeple öğrencinin mazeretli ve mazeretsiz toplam devamsızlık süresi program süresinin yüzde onunu aşmamalıdır.

10.   Eğer ki öğrenci mazeret sunarak devamsızlık yapacak ise bu durum kuruma önceden bildirmelidir. Kurum, öğrencinin katılmadığı günler için telafi sunmamaktadır.

11.   Kurum, M.E.B., valilik ya da kötü hava koşulları kaynaklı plansız gerçekleşen tatillerde eğitime ara verebilir. Kurum, bu gibi durumlarda gerçekleşmeyen günler için telafi sunmama hakkına sahiptir.

12.   Gruplar öğrencilerin yaşlarına ve İngilizce seviyelerine göre en fazla sekiz kişilik oluşturulmaktadır. Fakat bazı etkinlikler için gruptaki öğrenci sayısı sekizi aşabilir. Kurum, eğitim kalitesinin devamlılığı için gruplarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

13.   Öğrenci, kurumda bulunduğu süre zarfında sadece İngilizce konuşmayı ya da konuşmaya çabalamayı kabul eder.

14.   Öğrenci kendine ait olan zamanlarda, en az kurumda geçirdiği süre kadar, İngilizceye maruz kalacak aktiviteler gerçekleştirerek (İngilizce ve İngilizce altyazılı dizi ya da film izleme gibi) kurumda aldığı eğitimi desteklemeyi kabul eder. Bu şartları uygulamayan öğrencilerin beklenilen ilerlemeyi gerçekleştiremeyeceği kabul edilmiş sayılır.

15.   Kurum kayıt esnasında öğrenciye sunulacak programın toplam ücretinin yüzde onunu talep eder. Geri kalan ücret için bir ödeme planı oluşturulur ve öğrenci/veli taksitlerini bu ödeme planında belirlenen tarihlerde ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

16.   Kurum tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde ödemelerini gerçekleştirmeyen öğrenci/veli hakkında herhangi bir bildirim yapmaksızın kurumun yasal işlem başlatma ve/veya kaydı iptal etme hakkı vardır.

17.   Öğrenci/veli, program başlamadan önce kaydını iptal etmek isterse toplam ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Bu iadelerden katma değer vergisi düşülür. Kurum iadeyi en fazla on beş iş günü içerisinde gerçekleştirir.

18.   Öğrencinin kurumdan ayrılma isteği en az on gün önceden yazılı olarak kuruma bildirilmelidir. Bildirim olmaksızın gerçekleşen iptallerde bu on günlük süre zarfı, hesaplanacak olan öğrenim gördüğü günlere eklenir.

19.   Öğrencinin ve/veya velinin yukarıda listelenen kurallara uymaması sonucu kurum öğrencinin programını tek taraflı iptal edebilir. Böyle bir durumda kurum yıllık ücretin yüzde onu ile öğrencinin öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade eder.

20.   Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri ESKİŞEHİR mahkemeleri ve icra daireleridir.